สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ IEP Online รูปแบบใหม่ ปีงบ ‘๖๒

กลุ่มนิเทศฯ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “IEP Online รูปแบบใหม่” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                  ณ ห้องประชุม ๒ วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการขอคูปองทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  แบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ บุคลากรทางการศึกษาอำเภอแกลง จำนวน ๔๔ คน,                รุ่นที่ ๒ บุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา จำนวน ๒๐ คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง จำนวน ๓ คน และครูแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๙ คน