ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

7 มกราคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภาคเช้าได้แก่ วางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และกล่าวสดุดีเกียรติคุณพระยาพิชัยดาบหักทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยตลอดจนทหารกล้าทุกท่าน ผู้พลีชีพรักษาแผ่นดินไว้จนดำรงความเป็นชาติไทยถึงปัจจุบันประกอบพิธีฯ จากนั้น เป็นพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีสงฆ์ พิธีไหว้ศาลเพียงตา และพิธีพราหมณ์ ตามลำดับ เป็นการระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหักเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 สำเร็จลุล่วงตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก นับเป็นระยะเวลา 43 ปี แห่งชีวิตของวีรบุรุษผู้กล้าพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งถือกำเนิด ณ บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ 280 ปี ที่ผ่านมา