เปิดยิ่งใหญ่ ไทยเจ้าภาพหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติที่ภูเก็ต

ที่จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย บริษัท M REPUBLIC EVENT CO., LTD. รวมทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand) ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธี ซึ่งมีตัวแทนผู้ใหญ่แต่ละประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ นายคิม จอง วาน ประธานสมาคมหุ่นยนต์แห่งประเทศเกาหลี รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองนักเรียนจากประเทศต่างๆ

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ในนามตัวแทนประเทศไทย และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในวันนี้ ด้วยความโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกเม็ดงามแห่งอันดามัน” ธรรมชาติที่สวยงาม วิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงศิลปะทางสถาปัตยกรรมของตึกอาคาร ทำให้ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ในนามชาวจังหวัดภูเก็ต ขอต้อนรับทุกๆ ท่าน ด้วยความยินดียิ่งและขออำนวยพรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้ จงประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และ ประเทศชาติต่อไป

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “เพื่อให้เยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งยังเป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 16 กติกา แยกออกเป็น 2 ระดับชั้น คือรุ่นจูเนียร์ ระดับประถมศึกษา ช่วงอายุ 10-12 ปี และรุ่นชาเลนจ์ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงอายุ 13-18 ปี มีผู้เข้าร่วมจาก 16 ชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมหลายทีมด้วยกัน

เรื่อง/ภาพ : ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ตาก เขต 2