โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดมหกรรม “OpenHouse” เปิดบ้านวิชาการ เดินตลาด งานอาชีพ

โรงเรียนบ้านสารจิตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  จัดกิจกรรม  มหกรรม “OpenHouse เปิดบ้านวิชาการ  เดินตลาด  งานอาชีพ” เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบตลาดนัด และนิเทรรศการ ผลงานวิชาการ และวิชาชีพ ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการต่อยอดในการเรียนรู้จากศูนย์วิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นของเขตพื้นที่ และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และเกิดแรงบันดาลใจในการรัก และเข้าใจที่จะเรียนต่อทางด้านวิชาชีพ เพื่อมีงานทำในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านสารจิตร………..

ผลงานการผลิตถุงผ้า  เพื่อรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

วิชาชีพการนวดฝ่าเท้า

กิจกรรมระดับเด็กอนุบาล

ประชาชน ผู้ปกครอง  ร่วมชม  ชิม  ช้อป  ในงาน OpenHoues

การนำเสนอผลงานของนักเรียน

ประธานเปิดงาน พร้อมคณะแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมร้านค้า  และ นิทรรศการ พร้อมให้กำลังใจนักเรียน

ทำเอง  ขายเอง  บริหารจัดการรายได้เอง

การแสดงออกถึงความสามารถและการร่วมกิจกรรม สร้างรายได้ สร้างความสุข  @โรงเรียนบ้านสารจิตร

 

มณีวรรณ   หอมชื่น   นักประชาสัมพันธ์  สพป.สุโขทัย  เขต 2 …………..(ภาพ/ข่าว)