ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมพิธี“วันครู 2566”

16 มกราคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวันครู จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่ง นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนครูอาวุโสในราชการนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน  นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรและครุฑทองคำ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดอุตรดิตถ์” จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมพิธีวันครูในระดับอำเภอด้วย ดังนี้ มอบหมายให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมการจัดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล มอบหมายให้ ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมพิธีวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับรางวัลและเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก