สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  2/2562

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  2/2562  ในวันที่  19  มีนาคม 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ    เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มอบโล่/เกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561” ประเภทผู้บริหาร  3 ราย  ,ครูผู้สอน 5 รายและสนับสนุน 2  ราย  และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน  5 โรงเรียน   และมีการแนะนำตัวผู้บริหารสถานศึกษาใหม่  31 ราย