สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19  มีนาคม  2562   ณ  ห้องประชุม  1  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระหว่าง  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กับผู้อำนวยการ สถานศึกษา  จำนวน 31 ราย  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ เมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2562  พร้อมมอบนโยบายตามแนวทางบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นและพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี  ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน ที่ สพฐ.กำหนด โดยมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  (รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม) และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU)  ด้วย