+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมตรวจสอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ++

^^วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กรณีโรงเรียนบ้านหว่าโน ไม่มีรายชื่อในประกาศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1    เพื่อนำข้อมูลไปยืนยันความพร้อมรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป    ณ  โรงเรียนบ้านหว่าโน  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   //นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  /ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน