นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจราชการการจัดการศึกษา โรงเรียนพื้นที่จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายณัฐภณ ดวงเท้าเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดการศึกษา โรงเรียนนาอ้อวิทยา อ.เมืองเลย และโรงเรียนบ้านใหม่ อ.เชียงคาน จ.เลย

………………………………………..

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ลยนภ /รายงาน

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 📌https://photos.app.goo.gl/NFhNMCVomWnqeW5CA

https://photos.app.goo.gl/LHhqcwJXkjCTjoym8