สพป.ยะลา เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา

         วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ธัญชนก บรรยง  รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมยีลาปัน สพป.ยะลา เขต 2

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2