สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมรับมอบโดมอเนกประสงค์ “โค้วน่ำเซ้ง” รร.เลยอนุกูลวิทยา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์ “โค้วน่ำเซ้ง” โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ บริษัท มิตซูเลย จำกัด และมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

……………………………………………….

นางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพม.ลยนภ /ถ่ายภาพ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ลยนภ / รายงาน