อุตรดิตถ์ เขต 1 Coaching ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ฝึกสอนทีมตัวแทนเขต เพื่อลุ้นที่ 1 เหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ภาคเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค/ชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และในรูปแบบ Online จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังโรงเรียนปลายทาง โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แนวคิดในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ทุกทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 6 ชุด ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Coaching ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทีมตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 194 กิจกรรมการแข่งขัน มี ดร.ละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการชี้แจงข้อมูลสำคัญและให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน แต่ละกิจกรรมการแข่งขันจะได้รับการ Coaching ในแต่ละกิจกรรมกับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้มีประสบการณ์และศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีเป้าหมายหวังที่ 1 เหรียญทอง ให้ทุกกิจกรรมเข้าแข่งขัน