ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ รับโล่ประกาสเกียรติคุณ ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และคณะบริหาร ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ จังหวัดราชบุรี

ในโอกาสเดียวกันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครุณครูและนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดที่มาร่วมจัดนิทรรศการและเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่