ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศการศึกษารร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมนิทรรศการของครูที่เตรียมรับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562