สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  จังหวัดชัยภูมิ  ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน  หมู่ที่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบปะประชาชน แจ้งข้อราชการและผลการดำเนินงาน และประชาชน เข้ารับบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนทึ่ พอ.สว.  ในการนี้ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ในเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก