สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25-26 มกราคม 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3.นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางมัทรี นเรกุล นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ