สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สกก.สพฐ.) และนายเทพพนม ลีประโคน นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ระดับมัธยมศึกษา ที่ยกจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี มาจัดพร้อมกับงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เข้าร่วมเยี่ยมชมสนามแข่งฯ ก่อนเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ บริเวณอุทยานนันทนาการ ข้างสนามเทพหัสดิน และบริเวณสนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับ การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ระดับมัธยมศึกษา แบ่งสนามแข่งออกเป็นฐาน อาทิ ฐาน CPR  ฐานห้ามเลือด ฐานดามกระดูก เป็นต้น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มจากไมโลในการออกบูธแจกเครื่องดื่มให้น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันฯ ได้ดื่มเพิ่มพลังกันอีกด้วย