สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างสำนักจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกกับสถานศึกษา โดยมีนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอุทัยธานี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก