สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และฝากครูช่วยกันดูแลความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียน  ร.ร.บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา และร.ร.สว่างวิทยา อ.บ้านตาก และได้ฝากให้ดูแลเรื่องนักเรียนบางส่วนที่ยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ และเรื่องทุพโภชนาการของนักเรียนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อเทียบกับอายุของนักเรียน และขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน และฝากโรงเรียนดูแลความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน

.