สพป.สุโขทัย เขต 2 วิเคราะห์การจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2……………….(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ร่วมกันวิเคราะห์ และรายงานผลการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประธานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

กรรมการร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล