สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมี นายนรากร ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรเชษฐ์ พงศ์สภา พนักงานบริหารสินเชื่อ ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว