สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอชื่มชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน และคณะครู ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

>>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครู ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จำนวน 13 รายการ และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้แก่ (1.)เกียรติบัตรการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เด็กหญิงอาอีซะห์ แดอีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา (2.)การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1 – ป.3 ทองชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ (3.)การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 – ม.3 ทอง ทองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั้วะ (4.)การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้สากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 – ม.3 ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ (5.)การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1 – ป.6 ทองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา (6.)การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1 – ป.6 ทองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา (7.)การแข่งขันเวทคณิต ม.1 – ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านกาลิซา (8.)การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทชอฟต์แวร์ ม.1 – ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก (9.)การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4 – ป.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ (10.)กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1 – ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ (11.)การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1 – ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านกาแย (12.)การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1 – ป.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านกาลิซา และ(13.)การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1 – ป.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านยานิง ผลการแข่งขันโดยภาพรวม สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1ojgqMJ1N-ZQx4sUNuGnbQLZBuRsV4FeS?usp=share_link