สพป.เลยเขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 31 มกราคม 2566 สพป.เลย เขต 3 นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศาอยู่งาน, นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3, นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดฯ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด