การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการพัฒนาห้องสมุดสู่ควมยั่งยืน และประชุมใหญสามัญประจำปี พุทธศักราช 2565 ในวันที่ 31 มี.ค.2566 ณ รร.แอมบาซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม. ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ