ร.ร.ประชานุเคราะห์วิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรนำมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรายจ่ายของโรงเรียน โดยทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดย น.ส.รจนพร คูณผล รักษาการ ผอ.ร.ร.ประชานุเคราะห์วิทยา ให้การต้อนรับ มี ดร.วิทย์ ศรีวะรมย์ อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นายประดับ เสนสาย รองนายก อบต.กลางใหญ่  ชุมชน และนายจินต์กวี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว/ จินต์กวี แสงอรุณ ภาพ