โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา “แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น โดย Mr. Uchida Takeshi เลขานุการเอก ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น “

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นำโดยมี Mr. Uchida Takeshi เลขานุการเอก ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น พร้อมด้วย Japan Foundation และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา