สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนางอัชรา มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ลูกเสือในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี  นางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่