สพป.ราชบุรี เขต ๒ จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย บุญหล่ำ และดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ดำเนินการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

ratchaburi 2