สพม.พิจิตร ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว
ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รอง ผอ.สพม.พิจิตร และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมฯ โดยโรงเรียนตะพานหิน พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน