โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ “แหล่งโบราณคดีถ้ำภูผาเพชร”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายตอเหลบ ปอหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุริยันต์ จันโสด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “แหล่งโบราณคดีถ้ำภูผาเพชร” อ.มะนัง จ.สตูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ให้เกิดการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีนางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่และทำกิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์