สพป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต”ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 08.15 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นำผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต” ครั้งที่ 1/2566 ได้แก่ ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม