สพม.เชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจการแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 3 – 5  กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ครู ในการแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักถิ่นสืบศิลป์หัตถกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญาสู่สากล”

ภาพ/ข่าว : ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่