สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จัดกิจกรรมแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญานตน “เขตสุจริต”

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕  น. นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญานตน “เขตสุจริต” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยจะจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์แรกของเดือน ในปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณ สนามหญ้า หน้าอาคาร สพป.อุทัยธานี เขต ๑