โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้โครงการเพชรมหาวชิราวุธ ประจำปี 2566″

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้โครงการเพชรมหาวชิราวุธ ประจำปี 2566 โดยมีโครงการที่จัดกิจกรรมให้เข้าร่วมทดสอบ ดังนี้ โครงการเพชร SMA, EGL, MP, Premier Science, EGL และ LP ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ได้ทดสอบวัดระดับความรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา