สพป.ยะลา เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ  เพื่อชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) และการตรวจเยี่ยมสนามสอบของคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีคณะทำงานศูนย์สอบ และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยีลาปัน สพป.ยะลา เขต 2

ทั้งนี้ สพป.ยะลา เขต 2 จัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 สนาม และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 สนามสอบ

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2