สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และตัวแทน จากสนามสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และตัวแทนจากสนามสอบ เพื่อชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1