สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางระบบออนไลน์(Zoom Meeting) เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการของคณะกรรมการทุกฝ่ายให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบที่ทาง สทศ.สพฐ. กำหนด ซึ่งจะดำเนินการทดสอบ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566