สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข่าวสารข้อราชการที่เกี่ยวข้องจาก สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน      กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อรับฟังนโยบายข่าวสารข้อราชการที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              ขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้พบปะบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ