ผอ.สพม.34 แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ นางพรพิไลย คำติ๊บ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=1927697543972499