ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบที่1การประกวดเเอฟปิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ” OBEC HACKATHON 2019 “

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบที่1การประกวดเเอฟปิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ” OBEC HACKATHON 2019 ” ภายใต้หัวข้อ”APPS FOR THAILAND4.0 ” ประกาศผล OBEC HACKATHON 2019 รอบที่ 1