สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายไกรสร ชาติชนะ,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3