สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการนิเทศ สืบสาน “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการนิเทศ สืบสาน “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว