สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เรื่อง         ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) เพื่อฟังคำชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในดำเนินงานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ