สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประธคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบแบบทดสอบ O-NET (Ordinary National Education Test : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบแบบทดสอบ O-NET (Ordinary National Education Test : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ธนกฤต ปัจจัย : ภาพ)