สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ สพฐ.

วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ให้เกียรติพบปะ พูดคุย ตลอดจนให้แง่คิด และทัศนคติในการทำงานแก่ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 (ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน) และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในโอกาส เดินทางมาส่ง น.ส.กาญจน์กฤษดิ์  ทานเจือ   นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมี ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้