มอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการที่เสียชีวิต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 5,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายพีรวัฒน์  อิทธิพร  ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหมากแดง ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  โดยมีนางสาวสุภาวดี   มีหมู่  ภรรยาผู้เสียชีวิต เข้ารับมอบฯ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1