สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และนางเตือนใจ พรมมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม