สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังการสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวธรรศยา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว