สพป.สุโขทัย เขต 2 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมรณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด………………(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)