สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจความพร้อมสนามสอบ O-NET

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหลักเขต โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง และโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่สอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (อภิรักษ์ จันทวี/นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)